SPILLEREGLER
• Hver bane skal spilles med en minigolfkølle og 1 ball.
• Det gjelder å slå ballen i hull på så få slag som mulig.
• Et slag teller 1 poeng.
• En spiller har 7 forsøk på å få ballen i hull.
Hvis spilleren ikke klarer dette så noteres spilleren for 7 poeng,
og har således avsluttet banen.
• Ballen skal spilles fra et valgfritt sted i startfeltet.
• Første slag spilles alltid fra startfeltet, og hvis man ikke passerer
den røde grenselinjen i første slag skal det etterfølgende slaget
også slås fra startfeltet.
Man fortsetter slik til man har passert grenselinjen.
Det er verdt å merke seg at det også finnes baner uten grenselinjer,
her skal man slå alle slag fra startfeltet til man får ballen i hullet.
• Når man på en bane med grenselinje har passert denne,
må spillet fortsette fra der hvor ballen ligger.
Hvis ballen stopper ved vantet eller ved et hinder,
kan ballen flyttes ut 20 cm. fra vantet og 50 cm. fra hinder.
Hvis ballen kommer tilbake over grenselinjen,
må ballen flyttes frem til det punktet hvor den passerte
grenselinjen i returløpet.
Kommer ballen utenfor banen er det to muligheter.
Skjer det før den har passert grenselinjen, spilles det etterfølgende
slag fra startfeltet. Skjer det etter at den har passert grenselinjen,
må den legges inn på banen der ballen passerte vantet
• Vær oppmerksom på at det å slå ballen over vantet
ikke gir straffepoeng!
• Når runden er avsluttet, telles poengene sammen,
og spilleren med den laveste poengsumen har vunnet